RSS Feed  Twitter  
|
Security News - Latest News

kulturdirekt.seがp0keuによってクラッキングされ、データーベース情報がネット上に公開された。ユーザー名(メールアドレス)、ハッシュパスワードのリストになっている。#AntiSec

Kulturdirekt.se/scenkonstkatalogen/ #exploited - Pastebin.com

Kulturdirekt.se #exploited - Pastebin.com

2011-07-07 13-28-06


|
 
Ads